สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 3

ที่ตั้ง: เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร
สถานะ: สัญญาว่าจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
ระยะเวลา: 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2563
รายละเอียดมีดังนี้:
 • รับผิดชอบการเดินระบบบำบัดน้ำชะขยะด้วยระบบ Membrane Bio Reactor Plus Nano filtration และ Reverse Osmosis แบบเต็มเวลา
 • โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 2

  ที่ตั้ง: เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร
  สถานะ: สัญญาว่าจ้าง ลว. 25 กรกฎาคม 2556
  ระยะเวลา: กรกฎาคม 2556 - กรกฎาคม 58
  รายละเอียดมีดังนี้:
 • รับผิดชอบการเดินระบบบำบัดน้ำชะขยะด้วยระบบ Membrane Bio Reactor Plus Nano filtration และ Reverse Osmosis แบบเต็มเวลา

 • ^ top
  < back
  บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
  16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
  โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

  Copyright © 2005
  esquare-th.com All Rights Reserved