มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการร่วมศึกษาออกแบบเพื่อพัฒนาการจัดการมูลฝอยของศูนย์อ่อนนุชและศูนย์สายไหม

ที่ตั้ง: ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และสายไหม (ท่าแร้ง) ของกรุงเทพมหานคร
สถานะ: หนังสือยืนยันการว่าจ้าง ลว. 25 พฤศจิกายน 2556
ระยะเวลา: ธันวาคม 2556 - พฤศจิกายน 2557
รายละเอียดมีดังนี้:
 • Re-Feasibility Study and Detailed Design for Improvement of MSW Management and Disposal at On-Nut and Saimai Transfer Station
 • Cost Estimation, Economic and Finance Analysis
 • Business Modelling and Project Execution Plan
 • งานศึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำชะขยะและระบบนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์จากเตาเผาขนาด 300 ตัน/วัน

  ที่ตั้ง: ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ของกรุงเทพมหานคร
  สถานะ: Completed
  ระยะเวลา: มิถุนายน 2554 - ตุลาคม 2554
  รายละเอียดมีดังนี้:
 • การศึกษาความเหมาะสมในการใช้ระบบ MBR Plus Nanofiltration and Reverse Osmosis ในการบำบัดน้ำชะขยะและระบบนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ (Zero Discharge)
 • ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น และประมาณราคาโครงการ
 • การจัดทำแผนการลงทุน

 • ^ top
  < back
  บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
  16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
  โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

  Copyright © 2005
  esquare-th.com All Rights Reserved