บริษัท นิวสกาย (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอย จากเตาเผาขยะหนองแขม

ที่ตั้ง: ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร
สถานะ: สัญญาว่าจ้าง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556
ระยะเวลา: มีนาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดมีดังนี้:

EPC Package

 • ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม
 • ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบจัดการตะกอน
 • ดำเนินการก่อสร้างระบบนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์
 • ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุม
 • งานทดสอบระบบ, งานเริ่มต้นเดินระบบ
 • งานทดสอบประสิทธิภาพระบบ และฝึกอบรม

 • บทคัดย่อโครงการ:

  Process Design

 • Primary Treatment by Grease Trap and DiAF
 • Pre-Treatment by Upflow Anaerobic Filter
 • Secondary Treatment by Membrane Bio Reactor
 • Tertiary Treatment by HPRO
 • ^ top
  < back
  บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
  16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
  โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

  Copyright © 2005
  esquare-th.com All Rights Reserved