ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการร่วมศึกษาออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์กำจัดและขนถ่ายมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ของกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร
สถานะ: ใบสั่งจ้าง ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555
ระยะเวลา:
รายละเอียดมีดังนี้:
 • Feasibility Study and Conceptual Design
 • Project Phasing and Cost Estimation • โครงการร่วมศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น การพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย ของกรุงเทพมหานคร

  ที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร
  สถานะ: ใบสั่งจ้าง ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555
  ระยะเวลา: มีนาคม - ตุลาคม 2555
  รายละเอียดมีดังนี้:
 • Feasibility Study and Conceptual Design
 • Master Plan of Appropriate Technology for Municiple Solid Waste Management Development
 • Project Phasing and Cost Estimation
 • ^ top
  < back
  บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
  16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
  โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

  Copyright © 2005
  esquare-th.com All Rights Reserved