บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
งานออกแบบเบื้องต้นระบบบำบัดกลิ่น โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง

ที่ตั้ง: โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง
สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลา: กันยายน 2554 - กุมภาพันธ์ 2555
รายละเอียดมีดังนี้:
 • ดำเนินการออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นระบบบำบัดกลิ่น
 • ให้คำแนะนำด้านเทคนิคในเรื่องระบบบำบัดกลิ่น
 • ให้คำแนะนำด้านเทคนิคในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย • โครงการร่วมวิจัยลดโลกร้อนถวายพ่อหลวงด้วยสาหร่ายเกลียวทอง

  ที่ตั้ง: ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  สถานะ: ใบสั่งซื้อ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554
  ระยะเวลา: สิงหาคม 2554 - ธันวาคม 2555
  รายละเอียดมีดังนี้:
 • ดำเนินการออกแบบและจัดทำชุดแบบจำลอง
 • การติดตั้งแบบจำลอง และร่วมทำการวิจัย
 • สนับสนุนการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • ร่วมจัดทำรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการวิจัย • ผลงานอื่นๆ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ


  ที่ตั้ง: โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง
  สถานะ: สัญญาว่าจ้าง ลว. 4 พย. 2552
  ระยะเวลา: กันยายน 2552 - กรกฎาคม 2554
  รายละเอียดมีดังนี้:

  EPCC Package Under NWR-ESQ Consortium Agreement

 • E : Engineering
 • P : Procurement
 • C : Construction
 • C : Commissioning (and Performance Test)


  บทคัดย่อโครงการ:

  Wastewater Treatment Process

 • Dissolved Air Floatation
 • Advance Oxidation Process by Ozone Generation System
 • High Flux Rate External Membrane Bio Reactor
 • Odour Treating by BioTrickling Filter Process

  Water Reuse Process

 • Ultra Filtration with Double Pass Reverse Osmosis • โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบรับน้ำเสียที่เดรนออกจากถังน้ำมันดิบ หมายเลข T-78, 79, 80 และ 81 ณ คลังน้ำมันศรีราชา

  ที่ตั้ง: คลังน้ำมันศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ
  ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2551
  รายละเอียดมีดังนี้:

  EPCC Package

 • ออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
 • ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
 • การติดตั้งเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้า, ระบบควบคุม
 • การทดสอบเครื่องจักร และทดสอบการทำงานของระบบ
 • เริ่มต้นเดินระบบ, ทดสอบประสิทธิภาพ และฝึกอบรม


  บทคัดย่อโครงการ:

  Wastewater Treatment Process

 • Chemical Oxidation-Reduction
 • Dissolved Air Floatation
 • Chemical Coagulation and Co-Precipitation
 • Fixed Film Aeration Activated Sludge
 • Activated Carbon Adsorption
 • ^ top
  < back
  บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
  288,290 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
  โทรศัพท์: 0-2734-2301-3 โทรสาร: 0-2734-2304 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

  Copyright © 2005
  esquare-th.com All Rights Reserved