> 23 กรกฎาคม 2561
รพ.สต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เดินหน้าบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดการปัญหาขยะ


> 20 กรกฎาคม 2561
ผู้ว่าฯ จ.สมุทรสงคราม พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีลในวันธรรมสวนะ รณรงค์ไม่หิ้วถึงพลาสติกนำอาหารมาใส่บาตรขอให้เน้นการใช้ถุงผ้าเพื่อลดปัญหาขยะ


> 19 กรกฎาคม 2561
ทุกภาคส่วนในจังหวัดตรัง รวมพลังกันขับเคลื่อนวาระสำคัญของชาติในเรื่องการบริหารจัดการมูลฝอย จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน


> 18 กรกฎาคม 2561
ผู้ว่าฯ ระยอง เปิดสัมมนาการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม "ถูกต้อง มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม"


> 17 กรกฎาคม 2561
จ.ชลบุรี จัดอบรมโครงการ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกโฟม


> 16 กรกฎาคม 2561
เทศบาลนครตรัง เดินหน้ารณรงค์การคัดแยกขยะให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


> 13 กรกฎาคม 2561
จังหวัดตราด ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561


> 12 กรกฎาคม 2561
ท้องถิ่นจังหวัดเลย จัดกิจกรรมสำนักงานปลอดขยะ (Zero Waste Office) ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 รับซื้อขยะรีไซเคิล รักษาสิ่งแวดล้อม


> 11 กรกฎาคม 2561
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนบ้านน้ำมิน ความรู้ จิตสำนึก สร้างวินัยเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย


> 6 กรกฎาคม 2561
อบต.ไม้รูด เร่งดำเนินการกำจัดขยะในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ หลังได้รับงบประมาณ


^ top> 1  2  3  4  5  6 show all |E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD.
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak,Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved