> 5 กรกฎาคม 2561
ม.ขอนแก่น ออกแบบถังขยะอัจฉริยะ ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม


> 4 กรกฎาคม 2561
จังหวัดตรัง เร่งสร้างจิตสำนึกให้สังคมตระหนักรู้ถึงหลักการ 3Rs โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่ เป็นแกนนำหลักสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง


> 3 กรกฎาคม 2561
จ.นนทบุรี รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในห้างหันมาใช้ถุงผ้าแทน


> 2 กรกฎาคม 2561
“กลุ่มหญ้าแฝก” กลุ่มคนพันธุ์ R รักษาสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา รับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน สร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน


> 29 มิถุนายน 2561
โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง งดใช้ถุงพลาสติกใส่ยา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม


> 26 มิถุนายน 2561
"กาฬสินธุ์โมเดล" สางวิกฤติ "ขยะอิเล็กทรอนิกส์" ต้นแบบ…ปลอดขยะพิษ


> 25 มิถุนายน 2561
ขยะล้นกรุงชวนลดใช้ถุงพลาสติกวันละใบ ขยะพลาสติกลด 10 ล้านใบ


> 22 มิถุนายน 2561
ท้องถิ่นจังหวัดเลย ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี งบประมาณ 2561


> 21 มิถุนายน 2561
จุฬาฯ นำร่องแก้วพลาสติกชีวภาพลดขยะ 1.7 แสนใบต่อเดือน


> 18 มิถุนายน 2561
ปี 61 เกิดขยะติดเชื้อ 6.9 ล้านกิโลฯ พบ รพ.ใช้โปรแกรมติดตามขยะแล้ว 1.1 หมื่นโรง


^ top> 1 2  3  4  5  6 แสดงข่าวทั้งหมด |บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved